Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


scapegrace (ซเคพ-กเรซ) n.
1. คนหุนหัน, คนที่ก่อเรื่องไม่หยุด, คนเกเร, เด็กซน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน