Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


scalene (ซเคะลีน-) adj.
1. (สามเหลี่ยม, กรวย, กระบอก) ซึ่งมีด้านไม่เท่ากัน, ทแยง, ย้วย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน