Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


savour (เซ-เฝอะ) n. vt. vi.
1. รส, กลิ่น, ไอ
2. ลักษณะ, มีลักษณะไปในเชิง, กระเดียดไปทาง
3. ลิ้มรสด้วยความอร่อย, ชอบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน