Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


satisfy (แซท-อิซไฟ) vt. vi.
1. ดีถึงขนาดที่ต้องการ, ปฎิบัติให้เป็นที่พอใจ, ความพอใจ, ทำให้พอ (ความต้องการ, ความขาดแคลน)
2. ทำให้อิ่ม, ระงับ (ความหิว)
3. พอลบล้าง (ข้อขัดข้อง)
4. ปฎิบัติตาม (ข้อผูกพัน, หนี้)
5. เป็นไปตาม (ความคิด)
6. แก้แค้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน