Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sat (แซ็ท) pt. pp.
1. ดู sit นั่ง, นั่ง, นั่งเก้าอี้
2. ประชุมกัน
3. (ศาล) นั่งพิจารณาความ
4. เข้าสอบไล่
5. เป็นผู้แทนจังหวัด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน