Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sash (แซ็ฌ) n.
1. แพรสะพาย, สายสะพายที่ใช้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์, กรอบกระจกหน้าต่าง ถ้าเป็นชนิดเลื่อนขึ้นลงมักมีเชือก เรียกว่า sash cord , sash line ร้อยไว้กับรอกเรียกว่า sash pulley และผูกไว้กับเหล็กถ่วงเรียกว่า sash weight เพื่อให้เลื่อนได้ง่าย
2. แพรพันสะเอว, รัดประคด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน