Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sanctuary (แซง-ชิวเอริ) n.
1. สถานที่อันพึงเคารพ เช่น โบสถ์ซึ่งในสมัยก่อนผู้ร้ายอาจหนีเข้าไปอยู่ได้
2. ที่หนีภัย, ที่พักร้อน, ร่มบรมโพธิสมภาร, ที่สำหรับสัตว์อาศัย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน