Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sanctity (แซง-ทิทิ) n.
1. ความเคารพสักการะจากฝูงชน, ความน่าเคารพสักการะ
2. สิทธิ (ของบ้านบุคคล) ที่จะพ้นจากการรบกวน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน