Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sanctify (แซง-ทิไฟ) vt.
1. ดู sanctity น่าเคารพ, ประกอบพิธีฉลอง, ทำให้ถูกต้องตามลัทธิศาสนา
2. ทำให้เรียบร้อย, ทำให้สมควร, แสดงความสมควร, เป็นเหตุผลสมควร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน