Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sameness (เซม-เน็ซ) n.
1. อย่างเดียวกัน, อันเดียวกัน, คนเดียวกัน, เหมือนกัน
2. ผู้นั้น
3. ทั้งนี้, สิ่งของทั้งนี้, จดหมายทั้งนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน