Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


salvation (แซ็ลเฝ-ฌัน) n.
1. การช่วยเหลือวิญญาณให้พ้นจากอบายมุข, เครื่องช่วย, ความพ้นภัย, ความพ้นนรก, (พบ) พระ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน