Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


saddle (แซด-ด'ล) n. vt.
1. อานม้า, อานรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์
2. สิ่งใด ๆ ที่แอ่นหรืออาน เช่น แอ่งระหว่างยอดเขาสองลูก
3. เนื้อสันตัดระหว่างตะโพกกับซี่โครง
4. อานรับน้ำหนักสายลวดสะพาน สายไฟฟ้า สายโทรเลข โทรศัพท์
5. ผูกอาน
6. บรรทุก (ความรับผิดชอบ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน