Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sacrilege (แซค-ริเล็จ) n.
1. การทำลายหรือดูหมิ่นสิ่งเคารพสักการะ
2. การทำอุจาดในวัด
3. การทำลายความเป็นพรหมจารี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน