Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sacrifice (แซค-ริไฟซ) n. vt.
1. การบูชายัญ, สัตว์หรือคนที่ถูกบูชายัญ, นำไปบูชายัญ, สังเวย, เซ่น, บวงสรวง
2. สละ, พลี, การเสียสละ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน