Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sacramental (แซคระเมน-แท็ล) adj.
1. เกี่ยวกับพิธีนี้, ทำนองพิธีนี้
2. เป็นสัตยาธิษฐาน, เป็นปฎิญาณ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน