Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sacrament (แซค-ระเม็นท) n.
1. สัตย์สาบาน
2. พิธีที่ประกอบเพื่อรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน โดยเฉพาะหมายถึงพิธี eucharist และ baptism

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน