Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sack (แซ็ค) n.
1. เหล้าองุ่นขาว ทำจากสเปน, ปล้น, ถุง, กระสอบ, บรรจุกระสอบไล่ออกการถูกไล่ออก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน