Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sable (เซ-บ'ล) n. adj.
1. สัตว์ชนิดหนึ่งอยู่ในแถบหนาวขนใช้ทำเป็นเครื่องแต่งกาย, ขนสัตว์ชนิดนี้ สีดำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน