Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sabbath (แซบ-บัธ) n.
1. วันพักผ่อนตามลัทธิศาสนายิว คือ วันศุกร์ และศาสนาคริสต์ คือ วันอาทิตย์, วันธรรมสวนะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน