Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


runway
1. ทางเดินของสัตว์ป่า
2. ทางหรือลาดสำหรับชักลากรถหรือท่อนไม้ขึ้น
3. ทางขึ้นลงเครื่องบิน ทางวิ่งลง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน