Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


running (รัน-นิง) n. adj.
1. การวิ่ง, การแข่งขัน, (ปล่อยม้า, รถแข่ง, กระโดด) โดยวิ่งมาก่อน
2. ติด ๆ กัน, ติดต่อกัน, พร้อมกันไป
3. (น้ำ) ไหลจากก๊อก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน