Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


run (รัน) n. vt. vi. pp.
1. สิทธิเข้าออก, ไข (น้ำ), เท, น้ำตาไหล, น้ำมูกไหล, ไหล, ติด ต่อกันไป, ต่อ, การแสดงละครหรือภาพยนตร์ซ้ำกันเรื่อยไป, (ละคร) เล่นซ้ำ, แนว, สืบเนื่อง, ทางไหลของน้ำ, เลอะ, สี (ตก), ที่กว้างสำหรับเลี้ยงสัตว์, ทุ่ง, ที่วิ่ง, ชนิด, แย่งซื้อ, การกลุ้มรุมกัน (ถอนเงิน), กวาด (ตา), เอา (มือลูบ, เข็มแทง, เชือกร้อย), นำลงพิมพ์, แผ่ซ่าน, (ข่าว) กระจาย, มีอายุ, ใช้, เป็นผู้จัดการ, จัดการ, ดำเนินความ, ดำเนิน, น้ำลายไหล, พักหนึ่ง
2. การวิ่งเอาแต้มใน cricket, วิ่งไปชน, วิ่งส่ง (จดหมาย), วิ่นเล่น, วิ่ง
3. วิ่งหนี, หนี, เปิดหนีไป
4. ไล่, วิ่งตาม
5. ไปพบ, ไปทัน
6. รีบไป, รีบ
7. เข้าแข่งขัน (รับเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภา), วิ่งแข่ง
8. วิ่ง (รถ), ขับ
9. หมุน, (เครื่อง) เดิน, เดิน (เครื่อง)
10. ทำงาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน