Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ruff (รัฟ) n. vt. vi.
1. ขนรอบคอนก, ลูกไม้ ทำเป็นครุยสวมรอบคอ
2. นกชนิดหนึ่งมีขนเป็นครุยรอบคอ, ทิ้งทับด้วยไพ่ trump
3. ทำให้ยุ่ง, ทำให้สะดุ้ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน