Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rudeness (รูด-เน็ซ) n.
1. หยาบคาย ใช้วาจาหยาบ
2. (ภาพ) หยาบ ๆ, สร้างขึ้นหยาบ ๆ
3. อย่างกะทันหัน, อย่างรุนแรง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน