Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


royalty (รอย-แอ็ลทิ) n.
1. ตำแหน่งของกษัตรย์, พระราชอำนาจ
2. ราชตระกูล, พระบรมวงศานุวงศ์, เจ้านาย
3. ค่าภาคหลวง, เงินค่าธรรมเนียมที่บริษัทเหมืองแร่ให้แก่เจ้าของบ่อแร่
4. ส่วนชักที่ผู้พิมพ์โฆษณาให้แก่ผู้แต่งหนังสือ หรือผู้ประกอบสินค้าคิดให้แก่ผู้ประดิษฐ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน