Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


royal road
1. ถนนสำหรับพระเจ้าแผ่นดินถนนอันราบรื่นที่จะนำไปสู่ (ความสำเร็จ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน