Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


row (โร) n. vi.
1. เรื่องทะเลาะวิวาท, พายหรือกรรเชียงเรือ, กรรเชียง, พาย, เป็นฝีพาย, ถนนที่มีบ้านเป็นแถว, แนว, แถว, การถกเถียงกัน
2. เช่น, เสียงตึงตัง, ตำบลที่คนร่วมอาชีพกันอยู่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน