Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


roughcast n. adj. vt.
1. ปูนผสมกรวดสำหรับฉาบกำแพง, ทาด้วยปูนชนิดนี้
2. คิด (แผนการ) อย่างคร่าว ๆ, (แผนการ) อย่างหยาบ ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน