Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rough (รัฟ) n. adj. vt. vi. adv.
1. ขรุขระ, สาก, ขุดให้ขรุขระ
2. ไม่ได้แต่ง, คร่าว ๆ, หยาบ, กระด้าง, ไม่สละสลวย
3. เอะอะตึงตัง
4. (ตำบล) ที่มีการทะเลาะเอะอะกันบ่อย ๆ
5. ทนลำบาก, ความลำบาก, เคราะห์ร้าย, ลำบาก, สมบุกสมบัน, คนเกเร, เกเร
6. รุนแรง, (คลื่น) จัด
7. ที่รก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน