Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rotogravure (โรโทะกรัฝยูร-) n.
1. วิธีพิมพ์ภาพโดยใช้แม่พิมพ์ที่อุ้มหมึกใช้ซึมเข้าไปในกระดาษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน