Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


roto section (โร-โท เซค-ฌัน)
1. ภาคในหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ภาพโดยวิธีนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน