Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rose (โรส) n. pt.
1. (ฝี) ตั้งหัว, ถีบฐานะขึ้น, เงินเดือนขึ้น, (สีหน้า) แดงขึ้น, (ลม) แรงจัดขึ้น, กำลังจะเป็นใหญ่, (จิตใจ)ดีขึ้น, กำลังหนุ่ม, โตขึ้น, (ขนมปัง)ฟู, มีธรรมะเหนือ, แสดงความสามารถ, ลุกขึ้นยืน, หยุดประชุม, เลิก
2. ไม้กุหลาบชนิดใหญ่ใช้ทำกล้องยาเส้น, ต้นกุหลาบ, ดู rise ขึ้น, ดอกกุหลาบ, ขึ้น
3. นางงาม, เช่น, อรุณรุ่ง, รุ่งแจ้ง, อุทัย, อรุณ, พระอาทิตย์ขึ้น
4. ลาดขึ้นไป, ลอยขึ้น, สูงขึ้น, เนิน, ที่สูง
5. ลุกขึ้น, (ผม) ลุกชัน
6. ผุดขึ้น, ปรากฏขึ้น
7. เป็นรูปขึ้น
8. การกบฏ, ลุกขึ้นต่อสู้, จับอาวุธลุกขึ้น
9. กำเนิด, มีกำเนิด
10. เกิดขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน