Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rosary (โร-สะริ) n.
1. พิธีสวดมนต์ชักลูกประคำของนิกายโรมันคาทอลิก, ลูกประคำคอที่ใช้นับเวลาสวดมนต์นี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน