Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rookery (รูค-เออะริ) n.
1. หมู่ไม้ที่นกจำพวกนี้จับ
2. ที่อาศัยของแมวน้ำและนก ในแถบขั้วโลก
3. หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เบียดกันแน่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน