Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


robe (โรบ) n. vt. vi.
1. เสื้อคลุมยาว, เสื้อครุย, เสื้อกระโปรงผู้หญิง, เสื้อพิธี, สวมเสื้อ, แต่งตัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน