Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rising (ไรส-อิง) n. adj.
1. เลิก, (ฝี) ตั้งหัว, (ขนมปัง)ฟู, โตขึ้น, กำลังหนุ่ม, กำลังจะเป็นใหญ่, (จิตใจ)ดีขึ้น, (ลม) แรงจัดขึ้น, (สีหน้า) แดงขึ้น, เงินเดือนขึ้น, ถีบฐานะขึ้น, มีธรรมะเหนือ, แสดงความสามารถ, ลุกขึ้นยืน, หยุดประชุม
2. ขึ้น
3. พระอาทิตย์ขึ้น, รุ่งแจ้ง, อุทัย, อรุณ, อรุณรุ่ง
4. ที่สูง, สูงขึ้น, ลาดขึ้นไป, เนิน, ลอยขึ้น
5. ลุกขึ้น, (ผม) ลุกชัน
6. ปรากฏขึ้น, ผุดขึ้น
7. เป็นรูปขึ้น
8. จับอาวุธลุกขึ้น, ลุกขึ้นต่อสู้, การกบฏ
9. มีกำเนิด, กำเนิด
10. เกิดขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน