Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


risible (รีส-อิบ'ล) adj.
1. เกี่ยวกับการหัวเราะ, ขี้หัวเราะ, หน้าเป็น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน