Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ripe (ไรพ) adj.
1. สุก, ทำให้สุก, บ่ม
2. สมบูรณ์, คงแก่เรียน, มีอายุเป็นผู้ใหญ่เต็มที่, เจริญเต็มที่, ได้ที่, แก่
3. งอม, หง่อม
4. ครบ, ถึงกำหนด, ถึงเวลา (ที่จะแต่งงาน, ถูกแขวนคอ)
5. (ปาก) แดงเต่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน