Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


riparian (ไรแพ-เรียน) adj.
1. (สิทธิ, เจ้าของที่) ชายฝั่งแม่น้ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน