Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rinse (รินซ) n. vt. vi.
1. ริน, ล้าง (ขวด, ภาชนะ, รูป) โดยวิธีใส่น้ำเขย่า
2. ล้าง(ปาก) ด้วยวิธีอมน้ำแล้วบ้วน
3. ชะด้วยวิธีเทหรือสาดน้ำ
4. ซัก(ผ้า) ให้หมดสบู่โดยขยำ
5. กลั้ว (อาหาร) ลงไปในท้องด้วยการดื่ม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน