Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rink (ริงค) n.
1. พื้นน้ำแข็งที่ปราบให้เรียบสำหรับสเก๊ต
2. พื้นไม้สำหรับเล่นสเก๊ตชนิดมีลูกล้อ, โรงสเก๊ต

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน