Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rigorous (รีก-เออะรัซ) adj.
1. เคร่ง, กวดขัน, แข็งขัน
2. (อากาศ) รุนแรง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน