Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rig (ริก) n. vt.
1. อุบาย, เล่ห์กระเท่ห์, ใช้อุบาย (ในการค้าขาย, การเลือกตั้ง) เพื่อโกง, ใช้อุบายบังคับ ราคา (ในตลาด), ทำสายระโยงระยาง, ขึงใบและสายระโยงระยาง, วิธีขึงใบ
2. แต่งตัว เสื้อผ้า
3. สร้างขึ้นเป็นการชั่วคราว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน