Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rifle (ไร-ฟ'ล) n. vt.
1. ค้น ขโมย, ปืนเล็กยาว ข้างในลำกล้องมีเกลียว, ทำเกลียวในลำกล้องปืน
2. ยิงด้วยปืน
3. ทหารถือปืน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน