Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ridge (ริจ) n. vt. vi.
1. สัน (หลังคา, ภูเขา), ดั้ง (จมูก), หลัง (ท้องร่วง), แนว, ริ้ว, คิ้ว, ทำให้เป็นแนว ร่องหรือคลื่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน