Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rider (ไรด-เออะ) n.
1. คนขี่ม้า
2. ไม้ยึดโครงเรือ
3. ข้อความเพิ่มเติมท้ายพระราชบัญญัติหรือญัตติ
4. บทความแถมท้ายในคณิตศาสตร์
5. ความเห็นเพิ่มเติม
6. บทฝึกหัด หนังสือบรรจุบทฝึกหัด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน