Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


riddle (รีด-ด'ล) n.
1. ปัญหา, เลือกสรร, กรอง, ตะแกรงสำหรับร่อน (ข้าว, ถ่าน, กรวด), บุคคลหรือวัตถุที่ลึกลับ, ถ้อยคำที่มีเงื่อนงำ, ปริศนา
2. พิสูจน์ (ข้อเท็จจริง, คำพยาน, เรื่องราว)
3. ระดมยิง, ยิงปรุ, ระดม (ถาม)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน