Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


richness n.
1. มั่งมี, ดู rich มั่งมี, อุดม, มั่งคั่ง, พวกมั่งมี
2. หรูหรา, โอ่โถ่ง, เต็มไปด้วยของดีๆ, มีค่า
3. เลี่ยน, (อาหาร) มัน
4. (สี) เข้ม
5. (สมควรถูกเฆี่ยน) อย่างยิ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน