Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rich (ริช) n. adj.
1. มั่งมี, พวกมั่งมี, มั่งคั่ง, อุดม
2. โอ่โถ่ง, หรูหรา, เต็มไปด้วยของดีๆ, มีค่า
3. (อาหาร) มัน, เลี่ยน
4. (สี) เข้ม
5. (สมควรถูกเฆี่ยน) อย่างยิ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน