Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rhyme (ไรม) n. vt. vi.
1. คำสัมผัสที่ใช้ในโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
2. โคลง, คำคล้อง, คล้อง, จับเอาคำมาสัมผัสกัน, แต่งเป็นกลอน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน